TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

An tức hương

27/09/2019 / Biên tập 1

Vị thuốc An tức hương chi, còn gọi là Bồ đề, Cánh kiến trắng, Mệnh môn lục sự, Thiên kim mộc chi, Thoán hương, Tịch tà, Tiện khiên ngưu (Hòa Hán Dược Khảo), Chuyết bối la hương (Phạn Thư)... Tên khoa học: Styrax Tonkinensis (Pier.) Craib . Thuộc họ STYRACACEAE. Mô tả: Cây nhỏ,...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""