TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Phát hiện mối liên quan giữa đồ uống có đường và ung thư

22/07/2019 / Biên tập 1

Một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Y khoa Anh (BMJ) báo cáo một mối liên quan giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường cao và tăng nguy cơ ung thư. Việc tiêu thụ đồ uống có đường đã tăng lên trên toàn thế giới trong vài thập kỷ qua và có liên quan thuyết phục đến nguy cơ béo phì, do đó được công nhận là yếu tố nguy cơ cao đối với nhiều bệnh ung thư....

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""