TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Nuôi trồng Dược liệu: Cây Hy thiêm

28/06/2019 / Biên tập 2

HY THIÊM Tên khoa học: Sigesbeckia orientalis L. Họ: Cúc .ASTERACEAE Tên khác: Cỏ đĩ, cỏ cứt lợn, nhả khỉ cáy. Tên vị thuốc: Hy thiêm. Cây và hoa hy thiêm Phần I: Đặc điểm chung 1. Nguồn gốc, phân bố ...

Những vị thuốc mang tên lợn

14/01/2019 / Biên tập 1

Trong kho tàng dược liệu cổ truyền, có nhiều cây thuốc, vị thuốc nam gắn liền với tên của con lợn, đã được sử dụng từ lâu đời. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo áp dụng. Cỏ hôi ( Ageratum conyzoides L .), họ Cúc (ASTERACEAE) còn gọi cỏ Cứt lợn. Cây mọc hoang ở khắp nơi. Bộ phận dùng làm thuốc là phần trên mặt đất (...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""