TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Cách kê đơn thuốc Nam trị bệnh (phần 2)

30/07/2019 / Biên tập 1

Kê đơn thuốc theo đối chứng lập phương: Căn cứ vào tác dụng của các vị thuốc và đối chứng với những triệu chứng thấy được trên người bệnh, kê đơn theo nguyên tắc quân, thần, tá, sứ và gia giảm tạo thành đơn thuốc (thực chất đơn này gần giống cổ phương). Thí dụ: trong viêm khớp có đau sưng các khớp, có sốt, chất lưỡi đỏ, nước tiểu đỏ, mạch phù sác, phép trị phải là khu phong, thanh...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""