TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chế biến Mã tiền

06/03/2019 / Biên tập 2

Chế biến Mã Tiền Dược liệu là hạt lấy từ quả chín phơi hay sấy khô. Là dược liệu độc ghi trong Dược điển Việt Nam tập II trang 226, trong quy chế thuốc độc năm 1963 và 1999. Là vị thuốc độc được dùng cả trong dược học hiện đại và dược học cổ truyền. Trong dược học hiện đại, xác định phải chứa ít nhất 1,2 % Strychnin. Liều dùng cho người lớn trong bình 0,05 g/ 1 lần...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""