TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Phòng bệnh sốt xuất huyết dễ và khó?

14/08/2019 / Biên tập 1

Để phòng bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền, khẩu hiệu hành động của y tế dự phòng phát động là “không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Để phòng bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền, khẩu hiệu hành động của y tế dự phòng phát động là “không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Tuy khẩu hiệu đề ra như vậy nhưng thực tế hành động không phải dễ dàng vì muốn không có bọ gậy muỗi thì...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""