TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chế biến vị thuốc: Bách bộ

25/03/2020 / Biên tập 2

                                                   Bách bộ                                Mô tả: Cây bách bộ là một cây thuốc quý. Cây dạng dây leo thân nhỏ nhẵn, quấn, có thể dài 10cm, lá mọc đối có khi thuôn dài thân nổi rõ trên mặt lá, 10 - 12 gân phụ chạy dọc...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""