TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Các bài thuốc kinh nghiệm bệnh hỏa cước khí

26/10/2019 / Biên tập 1

Theo Ðông y, hỏa cước khí là chứng viêm nhiều dây thần kinh do ngộ độc (ngộ độc rượu (chiếm 80%); ngộ độc chì, thủy ngân, kẽm lưu huỳnh, oxid carbon, benzen…). Nguyên nhân do uống rượu nhiều gây thành thấp nhiệt, thấp nhiệt hóa hỏa, rồi lại cảm nhiễm hỏa tà ở bên ngoài; hỏa trong với hỏa ngoài tranh giành lẫn nhau dồn cả xuống chân mà sinh bệnh. Người bệnh có biểu hiện bắt đầu...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""