TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

An toàn và hợp lý trong sử dụng thuốc đông dược

15/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Vấn đề này có liên quan đến nhiều khâu: từ đất gieo trồng dược liệu, đến thu hái, chế biến, bảo quản, đến nhiều người, nhiều ngành, nhưng chẩn đoán, lựa chọn vị thuốc để dùng, cách dùng thế nào lại phụ thuộc vào thầy thuốc. YHCT có hệ thống lý luận rất phong phú và chặt chẽ và cũng thật khó Đông dược có nguồn gốc từ động vật, khoáng vật và thực vật đã được cổ nhân phát hiện...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""